تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

بهروز احسن

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - نرسیده به سه راه نمکی - جنب قنادی پیمان - ساختمان پزشکان احسن

۳۲۸۴۰۳۸ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

علیرضا ناظمی

کردستان - سنندج - میدان آزادی - ابتدای خیابان فردوسی

۳۲۳۰۶۸۲ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

حسین امانی

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - روبروی هتل هدایت - جنب بانک ملت

۳۲۳۱۴۹۵ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

 حاجی رستمی

کردستان - سنندج - خیابان آپیدر - ساختمان پزشکان آپیدر 500 - روبروی پیتزا شهروند

۳۲۸۳۶۹۹ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

آرزو حق شناس

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - جنب بانک تجارت مرکزی

۳۲۴۴۴۴۵ (۰۸۷۱)