تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
دندانپزشک جراح عمومی

زاهد خلیفی

کردستان - سنندج - میدان آزادی - پاساژ اسدی - طبقه دوم

۳۲۳۵۲۶۰ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

صاحب طالبی

کردستان - سنندج - خیابان امام خمینی - پاساژ بوعلی - طبقه دوم - ساختمان پزشکان بوعلی

۲۲۶۷۵۴۸ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

زیبری فروزنده

کردستان - سنندج - خیابان فرودوسی

۳۲۵۴۰۳۸ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

اقبال قادری

کردستان - سنندج - خیابان امام خمینی - جنب انتشارات غریقی

۲۲۶۷۸۲۲ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

ناصر کاظمی

کردستان - سنندج - خیابان فلسطین - ساختمان پزشکان شماره 407

۳۲۸۴۴۶۶ (۰۸۷۱)