تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Rastkhaneh - Mohammad - (74921).jpg
پزشک عمومی (۷۴۹۲۱)

محمد راست خانه

کردستان - مریوان - میدان - شهید فهمیده - ابتدای خیابان شهید دستغیب - درمانگاه شهید مرادی

۳۲۴۲۲۴۰ (۰۸۷۵) 

۰۹۱۸۸۷۴۷۴۹۰

zreabar@yahoo.com

Bagheri Moghadam - Ahmad - (39119) 2.JPG
پزشک عمومی (۳۹۱۱۹)

احمد باقری مقدم

کردستان - سنندج - خیابان تعریف - پزشکی قانونی

۳۲۸۵۴۸۰ (۰۸۷۱) 

ahmad_bagheri2001@yahoo.com

پزشک عمومی (۷۴۹۲۱)

محمد راستخانه

کردستان - مریوان - چهار راه شبرنگ - ابتدای خیابان شهید دستغیب - درمانگاه شهید مرادی

۳۲۴۲۲۴۰ (۰۸۷۵) 

۳۲۲۶۰۳۰ (۰۸۷۵) 

۰۹۱۸۳۷۱۶۹۰۱

zreabar@yahoo.com

پزشک عمومی (۷۰۵۸۲)

شعبان سپهر

کردستان - سنندج - شهرک شهرئاری - خیابان الزهرا - کوی سهراب - پلاک 6

۶۶۶۶۰۱۴ (۰۸۷۱) 

سنندج - شهرک آبیدر - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۳۲۹۰۷۰۰ (۰۸۷۱) 

۰۹۱۸۸۳۹۴۸۳۴

shasep@europe.co

پزشک متخصص پوست ، مو و زیبایی (۶۷۷۰۶)

عبداله احسنی

کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - پشت پاساژ بهاره - کوچه فروغی

۳۲۸۶۳۴۳ (۰۸۷۱) 

۰۹۱۸۱۷۱۳۱۴۳