تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص اطفال

سیدفریبرز سیدان اسکوئی

کردستان - سنندج - خیابان فلسطین - ساختمان پزشکان - شماره 407

۳۲۸۴۴۶۳ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص زنان و زایمان

آویز رحیم زاده

کردستان - سنندج - بلوار شیلی - ساختمان پزشکان

۳۲۳۹۵۸۶ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص زنان و زایمان

فریبا سیدشهدایی

کردستان - سنندج - خیابان فلسطین - ساختمان پزشکان شماره 407

۳۲۳۸۷۰۴ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص زنان و زایمان

نسرین صوفی زاده

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - روبروی مخابرات

۳۲۳۲۲۶۴ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

جهانگیر سالاری

کردستان - سنندج - خیابان فلسطین - ساختمان پزشکان شماره 407

۳۲۴۰۰۴۷ (۰۸۷۱)