تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص ارتوپدی (۵۶۹۵۱)

غلامرضا مقتدری آزادی

کردستان - سنندج - خیابان پاسداران - ساختمان ایران

۳۲۸۳۷۲۱ (۰۸۷۱) 

۰۹۱۲۱۵۴۷۶۳۴

داروساز عمومی (۸۶۳۱)

شراره خادمی

کردستان - بیمارستان تامین اجتماعی

۳۲۳۰۴۶۶ (۰۸۷۴) 

shararekhademi@yahoo.com

پزشک عمومی (۷۲۳۷۱)

سیدطاهر قریشی

کردستان - سنندج - شهرک کشاورز - کوچه دوم

۶۶۲۶۴۹۰ (۰۸۷۱) 

t_ghoraishi@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۸۸۷۲۲)

فیصل فرشادی

کردستان - سنندج - بیمارستان توحید

۳۲۸۶۱۱۲ (۰۸۷۱) 

farshadi55@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۸۵۶۷۴)

هومن قصری

کردستان - سنندج - بیمارستان توحید

۳۲۸۷۱۰۲ (۰۸۷۱) 

hooman569@yahoo.com