تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Nooraei - Hormoz - (internet).jpg
پزشک متخصص ارتوپدی

هرمز نورائی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری (زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Shahcheraghi - Gholamhossein - (internet).jpg
پزشک متخصص ارتوپدی

غلامحسین شاهچراغی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Tadyon - Alireza - (internet).jpg
پزشک متخصص مجاری ادراری ( اورولوژی )

علیرضا تدین

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Gholamnejad - Shiva - (internet).jpg
داروساز عمومی

شیوا غلام نژاد

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Banani - Seed Abbas - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی اطفال

سیدعباس بنانی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱)