تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Khadem - Ali Asghar - (internet).jpg
پزشک متخصص قلب و عروق

علی اصغر خادم

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Lahsaei - Seed Masoud - (internet).jpg
پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

سیدمسعود لهسائی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Nemati - Mohammad Hasan - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

محمدحسن نعمتی

فارس - شیراز - بیمارستان شهید فقیهی

۶۶۳۰۵۳ (۰۷۱۱) 

Rajaei - Akbar - (internet).jpg
پزشک عمومی

اکبر رجایی

فارس - آباده - فلکه ولیعصر - طبقه فوقانی پاساژ وحدت

۳۳۳۸۹۸۴ (۰۷۵۱) 

Astaneh - Alireza - (30716).jpg
پزشک متخصص چشم (۳۰۷۱۶)

علیرضا آستانه

فارس - اقلید