تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Ghane Shirazi - Reza - (38840) 02.JPG
پزشک متخصص بیماریهای عفونی (۳۸۸۴۰)

رضا قانع شیرازی

فارس - شیراز - بلوار زند - روبروی بیمارستان سعدی - مجتمع پزشکی شیراز

۲۳۳۴۱۹۹ (۰۷۱۱) 

rghshirazi@hotmail.com

Ranjbar - Shahnaz - (78295)02.jpg
پزشک عمومی (۷۸۲۹۵)

شهرام رنجبر

فارس - شیراز - چهارراه ادبیات - بلوار چهل مقام - کوچه 3 - پلاک 92

۲۲۹۰۸۱۶ (۰۷۱۱) 

شیراز - میدان ولیعصر - ابتدای خیابان تختی ( شهناز ) - اولین کوچه سمت راست

۲۲۴۹۵۷۳ (۰۷۱۱) 

ranjbar78295@hotmail.com

Vaezzadeh - Karim - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی اطفال

کریم واعظ زاده

فارس - شیراز - دانشکده علوم پزشکی شیراز

۶۲۶۰۱۳۴ (۰۷۱۱) 

Shadman - Ebrahim - (internet).jpg
پزشک متخصص جراحی عمومی

ابراهیم شادمان

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Gharib - Reza - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص قلب اطفال

رضا قریب

فارس - شیراز - بیمارستان نمازی

۶۲۶۰۱۳۴ (۰۷۱۱)