تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Hasanzadeh Sh- Seed Mohammad - (internet).jpg
پزشک متخصص اطفال

سیدمحمد حسن زاده شیرازی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Rezvan - Alireza - (internet).jpg
پزشک متخصص چشم

علیرضا رضوان

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Soroor - Golnar - (internet).jpg
پزشک متخصص زنان و زایمان

گلنار سرور

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Nejatollahi - Farzaneh - (internet).jpg
پزشک متخصص زنان و زایمان

فرزانه نجات الهی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Alborzi - Saeed - (internet).jpg
پزشک متخصص زنان و زایمان

سعید البرزی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱)