تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Moharreri - Mohammad Reza - (internet).jpg
پزشک متخصص طب اسلامی و حجامت

محمدرضا محرری

فارس - شیراز - صندوق پستی 644-71365

۹۲۹۲۲۱۶ (۰۷۱۱) 

Vesal - Karim - (internet).jpg
پزشک متخصص پرتوشناسی ( رادیولوژی )

کریم وصال

فارس - شیراز - بیمارستان نمازی

۶۲۶۰۱۳۴ (۰۷۱۱) 

Arsalani Zadeh - Mahmod - (internet).jpg
پزشک متخصص زنان و زایمان

محمود ارسلانی زاده

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Hooshdaran - Fazollah - (internet).jpg
پزشک متخصص جراحی عمومی

فضل اله هوشداران

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

Salahi - Heshmatollah - (internet).jpg
پزشک متخصص جراحی عمومی

حشمت اله صلاحی

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱)