تعداد موارد یافت شده ۴۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Shahabi Nejad - Naser - (57778).jpg
پزشک متخصص بیماریهای عفونی (۵۷۷۷۸)

ناصر شهابی نژاد

کرمان - کرمان - بیمارستان کلاهدوز

۴۲۲۳۳۳۳ (۰۳۴۷) 

Khodarahmi - Mahmoud - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق (۲۰۳۴۴)

محمود خدارحمی

کرمان - کرمان - بیمارستان شماره 2 شفا

۲۱۱۵۷۸۰-۹ (۰۳۴۱) 

Nori Goshaki - Ebrahim - (118228).jpg
پزشک عمومی (۱۱۸۲۲۸)

ابراهیم نوری گوشکی

کرمان - کرمان

۰۹۱۳۳۴۵۲۸۹۵

ebrahimnuri@yahoo.com

پزشک متخصص قلب و عروق (۴۶۲۶۴)

فرزاد عدل

کرمان - سیرجان - خیابان شریعتی

۲۹۲۳۹ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۱۴۵۵۴۵۹

fadl64@lycos.com

پزشک متخصص داخلی (۳۲۴۰۰)

علیرضا نصری

کرمان - جیرفت

۳۸۵۸ (۰۳۴۸) 

۰۹۱۳۱۴۱۰۹۰۹

photo_arman@yahoo.com