تعداد موارد یافت شده ۴۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک عمومی (۸۸۸۴۹)

غلامرضا بازماندگان شمیلی

کرمان - رفسنجان - خیابان مفتح - کوچه 4 - پلاک 38

۸۲۲۱۶۱۱ (۰۳۹۱) 

رفسنجان - خیابان جمهوری - روبروی مدرسه شهید اسدی

۰۹۱۳۳۹۱۳۰۳۲

پزشک عمومی (۹۵۱۸۲)

عباس فخرآبادی پور

کرمان - سیرجان - خیابان ولی عصر - کوچه 16 - پلاک 18

۳۲۲۳۷۷۶ (۰۳۴۵) 

سیرجان - شبکه بهداشت

۴۲۳۳۰۵۲ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۱۷۹۷۱۶۵

پزشک عمومی (۸۴۶۲۰)

آرمیتا اسماعیلی

کرمان - کرمان - شهرک باهنر - کوچه پامچال - پلاک 17 - کد پستی 7618763761

۵۷۵۵۶ (۰۳۴۱) 

Armitae@yahoo.com

دکترای علوم آزمایشگاهی (۷۷۰)

محمدمهدی محمدی

کرمان - کرمان - دانشگاه علوم پزشکی کرمان - اداره امور آزمایشگاهها - آزمایشگاه رفرانس

۲۱۳۷۷۵ (۰۳۴۱) 

تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی

۶۱۱۲۳۴۶ (۰۲۱) 

m3mahdi@yahoo.com

پزشک عمومی (۷۵۳۸۰)

علیرضا جباری

کرمان - رفسنجان - خیابان بسیج - کوچه 24 - پلاک 7

۳۲۲۴۲۶۱ (۰۳۹۱) 

ajz695@yahoo.com