تعداد موارد یافت شده ۴۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق (۳۵۶۰۱)

حسین نوق

کرمان - رفسنجان - بیمارستان علی ابن ابیطالب

۸۲۲۰۰۰۱-۳ (۰۳۹۱) 

رفسنجان - بلوار سیمتری - نبش خیابان امیرکبیر - پلاک 298

۵۲۲۸۰۷۱ (۰۳۹۱) 

۰۹۱۳۱۵۱۴۴۶۴

hnough@yahoo.com

پزشک عمومی (۶۱۷۳۱)

محمد موقری پور

کرمان - سیرجان - خیابان ولیعصر - کوچه شهید سرچهانی - پلاک 53

۲۸۵۴۹ (۰۳۴۵) 

سیرجان - خیابان شریعتی - اداره بهزیستی

۲۱۰۰۳-۴ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۱۴۵۴۱۶۵

movaghari282@yahoo.com

پزشک عمومی (۳۷۰۳۳)

مجید پورسینا

کرمان - سیرجان - خیابان امام خمینی - جنب داروخانه رازی

۴۲۲۲۵۸۵ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۱۴۰۴۴۸۶

porsina81@yahoo.com

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) (۴۹۱۱۳)

احمدرضا ذبیحی

کرمان - کرمان - خیابان شفا - کوچه 8 - پلاک 51

۲۱۱۴۵۲۴ (۰۳۴۱) 

کرمان - خیابان ابوحامد - بیمارستان آیت اله کاشانی

۲۲۶۰۰۴۱-۵ (۰۳۴۱) 

۰۹۱۳۱۴۰۴۳۷۹

zabihidr@noavar.com

پزشک عمومی (۵۸۴۲۵)

نسرین نژاد سروری

کرمان - کرمان - خیابان امام جمعه - خیابان زهره کرمانی - بن بست شماره 2 - کد پستی 76188

۲۴۵۶۷۲۴ (۰۳۴۱) 

۰۹۱۳۳۴۲۸۵۵۰

58425@irimc.org