تعداد موارد یافت شده ۴۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص جراحی عمومی (۴۹۳۴۱)

علی ابراهیمی

کرمان - ساختمان پزشکان خاتم الانبیا

۲۴۴۲۱۶۲ (۰۳۴۱) 

۰۹۱۳۱۴۱۴۱۸۵

49341@irimc.org

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی ) (۴۹۶۹۶)

علیرضا پورابراهیمی

کرمان - سیرجان - خیابان خواجو - کوچه گلمحمدی - پلاک 72

۳۲۲۷۱۶۷ (۰۳۴۵) 

سیرجان - چهارراه سپاه - ساختمان زیتون

۳۲۲۲۰۲۰ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۳۴۵۶۸۹۵

ehsan_p65@yahoo.com

پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۶۸۹۹۵)

حمیدرضا وثوق

کرمان - سیرجان - خیابان شهید نصیری

۳۲۲۱۵۱۳ (۰۳۴۵) 

۰۹۱۳۱۴۵۱۹۷۳

drhrvosough@yahoo.com

دندانپزشک جراح عمومی (۱۱۱۷۸۳)

رضا شاهرخ آبادی

کرمان - مس سرچشمه - مرکز درمانی حکیم مس - بخش دندانپزشکی

۲۸۸۵۲۳۱ (۰۳۹۱) 

۰۹۱۳۲۹۹۱۲۷۴

reza7884@yahoo.com

کارشناس علوم آزمایشگاهی

محسن موسوی

کرمان - کرمان - امام جمعه 7 - انتهای کوچه سمت راست

۲۴۴۲۱۹۵ (۰۳۴۱) 

۰۹۱۳۱۴۰۸۱۵۵

mohsen60mo@yahoo.com