تعداد موارد یافت شده ۷۴۶۱

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Yousefi - Alireza - (73961).jpg
پزشک عمومی (۷۳۹۶۱)

علیرضا یوسفی

تهران - تهران - شهرک ژاندارمری - خیابان ابراهیمی - شماره 816

۴۲۳۶۴۵۴ (۰۲۱) 

تهران - سعادت آباد - شماره 10

۷۵۳۳۳۴۰ (۰۲۱) 

۰۹۳۲۹۳۰۶۲۶۴

alirezayousefi_md@hotmail.com

Rastkhaneh - Mohammad - (74921).jpg
پزشک عمومی (۷۴۹۲۱)

محمد راست خانه

کردستان - مریوان - میدان - شهید فهمیده - ابتدای خیابان شهید دستغیب - درمانگاه شهید مرادی

۳۲۴۲۲۴۰ (۰۸۷۵) 

۰۹۱۸۸۷۴۷۴۹۰

zreabar@yahoo.com

Miri - Seed Mohammad - (105094).jpg
پزشک عمومی (۱۰۵۰۹۴)

سیدمحمد میری

تهران - تهران - بیمارستان بقیه اله

۸۸۰۳۳۱۲۰ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۳۰۶۲۴۹۶

drmiri@gmail.com

Fathi - Mehrdad - (34399).jpg
پزشک عمومی (۳۴۳۹۹)

مهرداد فتحی

خراسان رضوی - بجنورد - میدان شهید - طبقه فوقانی داروخانه دکتر علیزاده

۲۲۲۷۶۰۰ (۰۵۸۴) 

۰۹۱۵۱۸۴۰۴۹۶

dr34399@yahoo.com

Jalilvand - Hamid - (87525).jpg
پزشک عمومی (۸۷۵۲۵)

حمید جلیلوند

همدان - نهاوند - بهداری ناجا

۳۲۳۲۴۴۲ (۰۸۵۲) 

۳۲۳۰۹۱۶ (۰۸۵۲) 

۰۹۱۸۸۵۲۰۶۵۹

drhamid.jalilvand@gmail.com