تعداد موارد یافت شده ۷۴۶۱

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Asadi Farajloo - Omid - (114323).jpg
پزشک عمومی (۱۱۴۳۲۳)

امید اسدی فرجلو

سیستان و بلوچستان - زاهدان - بیمارستان پیامبر اعظم

۳۴۱۴۹۲۸ (۰۵۴۱) 

زاهدان - بیمارستان نبی اکرم

۳۲۳۵۲۳۷ (۰۵۴۱) 

۰۹۱۵۹۳۹۲۷۳۰

omidaq@gmail.com

Hashemi - Seedjalal - (31204).jpg
پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۳۱۲۰۴)

سید جلال هاشمی

اصفهان - اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۲۴۹۰۳۳-۶ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۹۸۳۴۱

j_hashemi@med.mui.ac.ir

Karimi - Seed Davood - (55885).jpg
پزشک متخصص پزشکی خانواده (۵۵۸۸۵)

سید داود کریمی

- تهران - بزرگراه رسالت - خیابان هدایتی (کرمان شمالی) - نبش کوچه دهقان - طبقه اول واحد یک

۲۲۵۱۶۸۹۳ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۳۳۰۲۴۱۳

davoodkarimi6@gmail.com

Nilkar - Medi - (67597).jpg
پزشک عمومی (۶۷۵۹۷)

مهدی نیک کار

خراسان رضوی - مشهد - مرکز شهید قدوسی

۸۴۰ (۰۵۱۱) 

مشهد - بیمارستان موسی ابن جعفر

۸۵۹۶۰۶۱ (۰۵۱۱) 

۰۹۱۵۳۱۱۸۴۷۳

nikkarm@irimc.org

Mostafazadeh - Babak - (101387).jpg
پزشک متخصص پزشکی قانونی (۱۰۱۳۸۷)

بابک مصطفی زاده

تهران - تهران - خیابان کارگر جنوبی - خیابان کمالی - بیمارستان لقمان حکیم - گروه آموزشی ژزشکی قانونی و مسمومیتها - مرکز مسمومیتهای داروییو شیمیایی

۵۵۴۰۹۵۳۴ (۰۲۱) 

۰۹۳۷۰۸۵۷۴۳۳

mstzbmd@sbmu.ac.ir