تعداد موارد یافت شده ۷۴۶۱

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Tabarok Pour - Seed Mohammad Reza - (57535) 02.jpg
پزشک عمومی (۵۷۵۳۵)

سیدمحمدرضا تبرک پور

خوزستان - اهواز - کوی ملت - فاز 2 - بلوار 32 متری - بن بست 2 - کوچه 119

۴۴۶۷۲۸۴ (۰۶۱۱) 

اهواز - نهضت آباد - خیابان ثایب - جنب داروخانه دائر

۳۳۶۷۱۵۸ (۰۶۱۱) 

۰۹۱۶۶۱۲۶۴۴۹

smrtabarokpour@yahoo.com

Radmehr - Ramin - (81560) 02.jpg
پزشک عمومی (۸۱۵۶۰)

رامین رادمهر

فارس - شیراز - خیابان اصلاح نژاد - 12 متری اصغری - پلاک 225 - طبقه دوم

۸۲۰۸۱۹۱ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۷۱۶۷۶۹۰

raminradmehr@hotpop.com

Kolahi - Ali Asghar - (51777) 2.jpg
پزشک متخصص پزشکی اجتماعی (۵۱۷۷۷)

علی اصغر کلاهی

تهران - تهران - اوین - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی

۲۳۸۷۲۵۶۷ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۳۴۰۵۴۱

kolahii@gmail.com

Mir Afzali - Seed Mahmod - (41469)2.jpg
پزشک عمومی (۴۹۴۶۹)

سیدمحمود میرافضلی

البرز - کرج - موسسه رازی

۴۵۷۰۰۳۸ (۰۲۶۱) 

۰۹۱۲۲۱۵۱۲۰۶

mirafzali@rvsri.com

Sheikh Azadi - Ardeshir - (43545).jpg
پزشک متخصص پزشکی قانونی (۴۳۵۴۵)

اردشیر شیخ آزادی

تهران - تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - نبش کوچه گلها - اداره کل پزشکی قانونی استان تهران - دفتر مدیر کل

۴۲۱۱۹۹۸ (۰۲۱) 

تهران - خیابان جیحون - تقاطع مالک اشتر - پلاک 210

۶۸۸۰۸۶۶ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۵۳۵۹۰

dr_sheikh10@yahoo.com