تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
داروساز عمومی (۹۶۳۸)

شهاب مجلسی

تهران - تهران - کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج - کارخانه داروسازی لقمان

۴۵۲۷۳۲۸ (۰۲۱) 

sh_majlessi@yahoo.co.uk

داروساز عمومی (۴۳۶۳)

علی اکبر بایگی

تهران - تهران - خیابان رجائی - خیابان ابریشم - خیابان تختی - پلاک 16

۵۰۱۹۳۸۲ (۰۲۱) 

dr_a_baygi@yahoo.com

داروساز عمومی (۶۷۶۶)

اسماعیل قاسمی پورثابت

تهران - تهران - ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان کردستان شمالی - پلاک 3

۸۸۷۹۲۳۹۲ (۰۲۱) 

payman458@yahoo.com

داروساز عمومی (۹۱۹۰)

رضا میلانی

مازندران - ساری - خیابان حافظ - پلاک 36

۲۲۲۳۰۰۵ (۰۱۵۱) 

rezamilani2001@yahoo.com

داروساز عمومی (۵۹۳۸)

محمدرضا جوانمردی

قم - قم - بلوار امین - خیابان صفاشهر

۲۸۵۲۴۷۹ (۰۲۵۱) 

dr_javanmardi@yahoo.com