تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Farsam - Hasan - (internet).jpg
داروساز عمومی

حسن فرسام

تهران - تهران - دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

۶۴۹۴۹۵۵ (۰۲۱) 

Gholamnejad - Shiva - (internet).jpg
داروساز عمومی

شیوا غلام نژاد

فارس - شیراز - انتهای بلوار مطهری ( زرگری ) - میدان ستارخان - کوی دنا - بیمارستان دنا

۶۲۸۰۴۱۱-۱۷ (۰۷۱۱) 

داروساز عمومی (۵۲۲۶)

داریوش صفدریان

تهران - تهران - نارمک - خیابان 46 متری - داروخانه ارمغان

۷۴۲۴۸۰۰ (۰۲۱) 

تهران - خیابان نظام آباد شمالی - خیابان 132 - پلاک 1

۷۸۳۴۱۲۶ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۱۰۶۱۸

armaghan49@yahoo.com

داروساز عمومی (۴۰۵۶)

سعید ولی زاده

مازندران - نور - خیابان بهشتی - پلاک 20

۶۲۵۴۵۵۷ (۰۱۲۲) 

۰۹۱۱۱۲۱۲۶۸۴

soroushnazaliya@yahoo.com

داروساز عمومی (۷۰۷۴)

محمدباقر جزینی درچه

اصفهان - درچه - فلکه امام - داروخانه شبانه روزی دکتر جزینی

۳۹۳۹ (۰۳۱۲۳۷) 

۰۹۱۳۳۱۲۴۳۳۹

abedi_2002@noavar.com