تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
داروساز عمومی (۱۶۱۵۴)

محمد گنجعلی

آذربایجان شرقی - تبریز - یاغچیان

۳۸۶۲۰۷۴ (۰۴۱۱) 

۰۹۱۴۳۰۷۰۰۹۴

m.g541@yahoo.com

داروساز عمومی

سکینه ضیایی موید

تهران - تهران - پاسداران - میدان نوبنیاد - کوهستان چهارم - پلاک 14 - واحد اول

۲۲۲۸۰۱۱۳ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۶۲۷۸۱۳۲

shirinziaie92@yahoo.com

داروساز عمومی (۱۰۶۷۵)

سیمین تیموری

خراسان رضوی - تایباد - درمانگاه تامین اجتماعی

۴۲۲۵۳۰۰ (۰۵۲۹) 

۰۹۱۵۵۱۰۹۷۱۹

داروساز عمومی (۱۱۳۲۴)

حمید سیار

فارس - داراب - خیابان پیروزی - داروخانه دکتر سیار

۶۲۴۴۱۹۷ (۰۷۳۲) 

۰۹۱۷۷۳۱۳۸۲۱

داروساز عمومی (۸۰۲۶)

جلال جامی

خراسان رضوی - خواف

۴۲۲۸۰۷۵ (۰۵۳۲) 

خواف

۴۲۳۱۰۴۰ (۰۵۳۲) 

۰۹۱۵۵۳۲۱۰۲۹