تعداد موارد یافت شده ۱۰۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق

علیرضا بی ریا

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید نظری پور

۲۲۲۹۵۸۸ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

 جدبابایی

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی غربی - نبش خیابان حافظ

۲۲۲۹۶۹۷ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

محمدعلی حاتمی زاده

خوزستان - اهواز - خیابان خوانساری - نبش خیابان سلمان فارسی

۲۲۱۹۶۱۱ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

 رمضانی

خوزستان - اهواز - خیابان کیان پارس - نبش خیابان 16 غربی

۳۳۶۹۶۶۷ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

مسعود سیدیان

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی غربی - نبش خیابان شهید کتانباف

۲۲۲۱۴۷۸ (۰۶۱۱)