تعداد موارد یافت شده ۱۰۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق

مهدی مهران

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان نظامی

۲۲۲۲۳۲۱ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

امیرعلی مهربان فر

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان حافظ - مجتمع پزشکی قائم

۲۲۲۸۱۵۵ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

سپیده سخنور

زنجان - زنجان - خیابان سعدی وسط - روبروی داروخانه شاهرخ

۳۲۶۰۰۰ (۰۲۴۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

 محمدخانی

زنجان - زنجان - خیابان سعدی وسط - ساختمان پزشکان فارابی

۳۱۳۹۵ (۰۲۴۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

محمدجواد معتمد

فارس - شیراز - خیابان زند - روبرور خیابان فلسطین - ساختمان پزشکان صدف

۲۳۵۷۳۵۷ (۰۷۱۱)