تعداد موارد یافت شده ۱۰۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق

محمدحسن عادل

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان فردوسی - روبروی بازار زرگرها

۲۲۲۶۹۱۶ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

احمدرضا عصاره

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی شرقی - مجتمع پزشکی اهواز

۲۲۲۳۴۶۰ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

منصور علمشاه

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان سعدی

۲۲۲۹۵۱۴ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

محمد مالکی

خوزستان - اهواز - خیابان طالقانی - نبش خیابان حافظ

۲۲۲۶۷۵۹ (۰۶۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

عبدالحسین محمودی

خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی غربی - نبش خیابان سعدی

۲۲۱۷۸۷۵ (۰۶۱۱)