تعداد موارد یافت شده ۵۴۳

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Taherzadeh - Mansor - ( internet).jpg
پزشک متخصص چشم

منصور طاهرزاده

- تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - پلاک 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱) 

تهران - بزرگراه جلال آل احمد - انتهای غربی پل گیشا - پلاک 101

۸۲۷۵۸۴۴ (۰۲۱) 

Ebadollahi - Shakiba - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی چشم

شکیبا عبادالهی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - شماره 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱) 

تهران - خیابان ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی

۶۵۶۱۳۰-۹ (۰۲۱) 

Taheri - Seed Mohammadreza - (internet).jpg
پزشک متخصص چشم

محمدرضا طاهری

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - پلاک 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱) 

تهران - میدان قزوین - بیمارستان فارابی

۵۴۰۰۴۹ (۰۲۱) 

Riazi - Mohammad - (internet).jpeg
پزشک متخصص چشم

محمد ریاضی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - شماره 6 - کلینیک نور

۸۷۸۶۶۵۶ (۰۲۱) 

Raeesi - Manijeh - (internet).gif
پزشک متخصص چشم

منیژه رئیسی دهکردی

تهران - تهران - خیابان دستگردی - پلاک 301

۸۷۸۱۴۶۷ (۰۲۱) 

تهران - خیابان فاطمی - میدان فاطمی - بیمارستان سجاد

۸۹۵۷۳۹۱-۶ (۰۲۱)