تعداد موارد یافت شده ۷۴۶۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Gholami Nodeh - Seed Hasan - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

محمدحسن غلامی نوده

تهران -

۹۷۰۰۰۳۱ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۹۶۰۱۲

Zarrabi - Khalil - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

خلیل ضرابی

فارس - شیراز - بیمارستان نمازی

۶۲۶۳۰۵۳ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۲۱۳۲۴۱۷۶

Nejat - Reza - (35646).jpg
پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۳۵۶۴۶)

رضا نجات

تهران - تهران - بیمارستان فیروزگر

۶۶۴۰۳۲۰۰ (۰۲۱) 

info@rezanejat.com

Soltanzadeh - Mohammad Hossein - (5615) 2.jpg
پزشک متخصص اطفال (۵۶۱۵)

محمدحسین سلطانزاده

تهران - تهران - اقدسیه - خیابان آجودانیه - برج آجودانیه

۲۸۳۳۸۸۶ (۰۲۱) 

تهران - خیابان شریعتی - مقابل پل سیدخندان - بیمارستان رسالت

۸۶۵۱۶۶-۷۷ (۰۲۱) 

soltanzadeh@onebox.com

Bagheri Moghadam - Ahmad - (39119) 2.JPG
پزشک عمومی (۳۹۱۱۹)

احمد باقری مقدم

کردستان - سنندج - خیابان تعریف - پزشکی قانونی

۳۲۸۵۴۸۰ (۰۸۷۱) 

ahmad_bagheri2001@yahoo.com