تعداد موارد یافت شده ۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک عمومی (۱۷۷۸۲)

سیدکاظم میرخان

قزوین - قزوین - خیابان الوند - خیابان امام - ابتدای کوچه 3 خلخالی - ساختمان پزشکان میر

۲۲۲۲۶۱۲ (۰۲۸۲) 

۰۹۱۲۸۸۱۶۶۱۴

kazem17782@yahoo.com

پزشک عمومی (۶۶۰۲۵)

مجید طاهرخانی

قزوین - تاکستان - خیابان امام - جنب اداره پست - کوچه بن بست

۵۲۲۱۷۸۰ (۰۲۸۲) 

۰۹۱۲۲۸۲۷۵۲۰

dr_majid_t@yahoo.com

پزشک عمومی (۵۶۲۵۷)

منصور حمیدی

قزوین - قزوین - خیابان شهید بابایی - کوچه 27 جدید - پلاک 104

۲۵۷۱۴۴۶ (۰۲۸۱) 

۰۹۱۲۱۸۲۴۸۹۱

mmmr11@yahoo.com

کارشناس پرستاری (۲۳۰۴۵)

محسن ایراندوست

قزوین - قزوین

۲۲۴۴۷۷۰ (۰۲۸۱) 

۰۹۱۲۶۸۱۹۹۰۳

دندانپزشک جراح عمومی (۸۰۶۷۹)

مهرداد پورکاظمی

قزوین - قزوین - خیابان عارف - کوچه رضاییه - پلاک 19 - طبقه 2

۳۳۲۴۹۷۳ (۰۲۸۱) 

قزوین - خیابان الوند - بازارچه طالقانی - جنب دفتر ازدواج 45

۲۲۲۱۰۷۱ (۰۲۸۱) 

mehrdad8024@yahoo.com