تعداد موارد یافت شده ۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک عمومی (۹۱۵۱۸)

علی اکبر کرمی

قزوین - قزوین - خیابان طالقانی - درمانگاه شهدا

۳۶۶۷۰۵۴ (۰۲۸۱) 

اقبالیه - مجتمع پزشکی مهدی ( عج )

۵۴۲۲۷۳۷ (۰۲۸۲) 

dr_karami@yahoo.com

داروساز عمومی (۹۸۴۷)

خدیجه یعقوبی

قزوین - شهر صنعتی البرز - انتهای بلوار سهروردی - داروخانه دکتر یعقوبی

۲۲۲۸۸۷۳ (۰۲۸۲) 

شهر صنعتی البرز - شرکت گروه بهداشتی فیروز

۲۲۲۳۵۱۴ (۰۲۸۲) 

yaghooby_f2005@yahoo.com

دندانپزشک جراح عمومی (۶۳۴۲۱)

علی تابش

قزوین - قزوین - ابتدای خیابان شهید بابائی (دانشگاه )

۳۳۳۰۶۲۶ (۰۲۸۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

محمدرضا امینی

قزوین - قزوین - ابتدای خیابان شهید بابائی (دانشگاه )

۳۳۳۰۶۲۶ (۰۲۸۱)