تعداد موارد یافت شده ۱۰۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق

حسین ابن الشهیدی

اصفهان - اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان رودکی

۲۳۳۷۷۲۲ (۰۳۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

محمدرضا ترک نژاد

اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان داریوش - طبقه 1

۲۲۲۷۵۰۳ (۰۳۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

عباسعلی جمشیدی

اصفهان - اصفهان - خیابان بزرگمهر - نرسیده به پل بزرگمهر - ساختمان 152 - طبقه اول

۲۶۷۱۵۳۸ (۰۳۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

علی اکبر توسلی

اصفهان - اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه عباس آباد - ساختمان ملک

۲۳۶۴۴۹۳ (۰۳۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

حمیدرضا حبیبی

اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - روبروی داروخانه سپاهان

۲۲۲۶۱۵۷ (۰۳۱۱)