تعداد موارد یافت شده ۳۶۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک فوق تخصص داخلی خون و آنکولوژی (۹۰۳۵۸)

احسان امجدی

تهران - تهران - بیمارستان امام خمینی

۸۲۵۴۷۹۶ (۰۲۱) 

فرانسه - پاریس - مرکز ملی سرطان

dramjadi@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۸۸۷۲۲)

فیصل فرشادی

کردستان - سنندج - بیمارستان توحید

۳۲۸۶۱۱۲ (۰۸۷۱) 

farshadi55@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۸۵۶۷۴)

هومن قصری

کردستان - سنندج - بیمارستان توحید

۳۲۸۷۱۰۲ (۰۸۷۱) 

hooman569@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی

علی لسانی

قم - قم - میدان سعیدی - جنب بانک صادرات - ساختمان پزشکان - نخل

۶۶۰۵۴۴۵ (۰۲۵۱) 

dr_lessani@yahoo.com

پزشک فوق تخصص داخلی گوارش و کبد (۲۲۶۲۰)

رضا انصاری

تهران - تهران - میدان شیخ بهایی - ضلع شمال غربی - ساختمان صدف - طبقه سوم

۸۸۰۶۲۴۵۴ (۰۲۱)