تعداد موارد یافت شده ۱۱۵

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص بیماریهای عفونی

محمدعلی حامدتوسلی

تهران - تهران - بیمارستان ضیائیان - کلینیک ویژه

۵۷۲۵۲۱۶-۷ (۰۲۱) 

پزشک متخصص بیماریهای عفونی

بهمن خالقیان

تهران - تهران - بزرگراه رسالت - چهارراه تیرانداز - خیابان شماره 134

۷۸۸۹۳۱۹ (۰۲۱) 

پزشک متخصص بیماریهای عفونی

صدیقه حقیقی

تهران - تهران - انتهای بلوار کشاورز - بیمارستان امام - بخش عفونی

۹۳۰۰۴۰-۵ (۰۲۱) 

پزشک متخصص بیماریهای عفونی

ابوالقاسم رئیس السادات

تهران - تهران - خیابان میرداماد - خیابان شمس تبریزی جنوبی - کوچه غفاری - پلاک 3/1

۲۲۷۹۵۹۶ (۰۲۱) 

پزشک متخصص بیماریهای عفونی

ابراهیم خیراندیش

تهران - تهران - درمانگاه خیریه ولیعصر

۳۱۱۷۸۷ (۰۲۱)