تعداد موارد یافت شده ۱۰۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص قلب و عروق

فریبرز اکبرزاده

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به چهارراه منتظری - مرکز آموزشی درمانی سینا

۵۴۱۲۱۰۶ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

محمدابراهیم بغدادچی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان آزادی - بین خیابان گلباد و خیابان گلدشت - مجتمع قلب و عروق

۳۳۴۷۱۴۷ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

رضا پرویزی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - کلینیک شماره 1 دانشگاه

۵۵۶۹۵۴۲ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

شهرام جانانی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب بستنی وحید

۵۵۶۵۷۱۳ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص قلب و عروق

پیمان جمشیدی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - کلینیک شماره 2

۵۵۶۳۵۴۲ (۰۴۱۱)