تعداد موارد یافت شده ۱۰۲۰

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص اطفال (۶۱۵۴۳)

مستانه مقتدری

خوزستان - آبادان - خیابان امیری - خیابان پرویزی - جنب داروخانه سلامت نو

۲۸۲۷۷ (۰۶۳۱) 

آبادان - کوی سینا - پلاک 7

۴۴۵۳۲۹۹ (۰۶۳۱) 

saalemohamad@hotmail.com

پزشک فوق تخصص نوزادان (۱۷۴۲۳)

سیدعلی محمد خدایی

اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان داریوش

۲۲۲۷۵۰۶ (۰۳۱۱) 

drkhodaei@yahoo.com

پزشک متخصص اطفال (۶۸۲۳۰)

علی فرجی

تهران - تهران- خیابان مفتح جنوبی - کوچه شیرودی - پلاک 23

۸۸۳۲۴۷۲ (۰۲۱) 

alimed_ir@yahoo.com

پزشک متخصص اطفال (۵۴۳۷۷)

محمدصادق رضایی

مازندران - ساری - بیمارستان بوعلی - بخش اطفال

۲۲۳۳۰۱۸ (۰۱۵۱) 

drmsrezai@yahoo.com

پزشک متخصص اطفال

محراب اسدپور

خوزستان - اهواز - خیابان نادری - نبش خیابان فرهنگ

۲۲۲۳۷۴۸ (۰۶۱۱) 

drmehrabap@yahoo.com