تعداد موارد یافت شده ۷۰۷

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک عمومی (۳۹۹۵۳)

محمدرضا ایمانیان

اصفهان - نجف آباد - خیابان سعدی - کوچه موسی عرب - پلاک 98

۲۶۲۹۷۱۳ (۰۳۳۱) 

۰۹۱۳۱۳۱۴۴۲۳

imanian46@yahoo.com

پزشک عمومی (۸۸۹۵۵)

فاطمه فدایی اردستانی

اصفهان - کاشان - بلوار مطهری - کوچه شهید قدیری

۵۵۷۶۶۰ (۰۳۶۱) 

۰۹۱۳۱۶۲۵۳۶۸

fatemehfadaei@yahoo.com

پزشک عمومی (۳۹۶۴۴)

مانی پوررضا

اصفهان - اصفهان - خیابان بزرگمهر - کوچه شاداب - پلاک 7

۲۶۶۰۸۹۵ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۵۸۳۷۶

mani8376@yahoo.com

پزشک عمومی (۹۸۸۸۸)

نادر امینی

اصفهان - اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی - کوچه 20 - پلاک 47

۶۸۸۳۲۵۳ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۳۲۷۴۲۷۹

nader.amini@gmail.com

پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۳۳۴۵۸)

سعید زندیه

اصفهان - اصفهان - چهارباغ بالا - باغ زرشک - شهریار 3

۶۲۴۰۴۸۱ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۳۲۸۷۷۵۱

ssghtz@yahoo.com