تعداد موارد یافت شده ۲۴۵

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۳۲۴۱۲)

مهرداد جنتی جهرمی

فارس - کازرون - خیابان سلمان فارسی - ساختمان سهیل

۲۲۲۲۹۸۰ (۰۷۲۱) 

mehrdadjj44@yahoo.com

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۳۰۵۶۶)

محمودرضا تقوی منش

تهران - تهران - گلبرگ غربی - 16تقاطع همایی - شماره 208 - واحد 5

۸۴۲۸۰۷۲ (۰۲۱) 

mr.taghvamanesh@yahoo.com

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۵۴۲۱۹)

سیدعباس موسوی

سمنان - شاهرود - میدان امام - ساختمان پزشکان شفا

۲۲۲۰۷۷۸ (۰۲۷۳) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۳۸۲۰۹)

سیدعلیرضا سجادی

سیستان و بلوچستان - زاهدان - خیابان امام خمینی - مرکز جامع روانپزشکی

۴۵۱۸۳۵۲ (۰۵۴۱) 

زاهدان - خیابان امیرالمومنین - نبش کوچه 27

۳۲۳۴۸۵۶ (۰۵۴۱) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۲۵۹۵۸)

سیدقاسم محدثی

گلستان - گرگان - خیابان ولیعصر - عدالت هجدهم - مجتمع پزشکی دکتر شیرافکن

۲۲۵۶۳۷۳ (۰۱۷۱)