تعداد موارد یافت شده ۷۰۶

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۶۷۴۹۸)

حسین بدیعی نژاد

اصفهان - اصفهان - خیابان بزرگمهر - ابتدای خیابان آراسته - مجتمع تندیس - طبقه 4 - واحد 43

۲۶۷۶۲۱۱ (۰۲۱) 

۰۹۱۳۳۱۹۳۲۰۶

dr.hbadieenejad@yahoo.com

پزشک عمومی (۸۳۹۱۷)

مهرداد ره افروز

اصفهان - اصفهان - خیابان کاشانی - کوچه شهید نوری - پلاک 8

۲۳۳۱۵۷۳ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۶۱۰۴۷

mehrdad_r53@yahoo.com

پزشک متخصص جراحی عمومی (۳۱۳۰۸)

ستار صادقی

اصفهان - اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - کوچه هاشمی - پلاک 19

۶۶۳۲۴۵۲ (۰۳۱۱) 

اصفهان - جنب داروخانه سپاهان - بلوک 4 - طبقه اول

۲۲۱۳۱۶۲ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۳۶۳۱۷

sattar_sadeghi@yahoo.com

پزشک متخصص مجاری ادراری ( اورولوژی ) (۲۲۵۹۱)

همایون عباسی

اصفهان - اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان

۲۲۱۲۱۲۴ (۰۳۱۱) 

اصفهان - خیابان مردآویج - خیابان رسالت جنوبی - خیابان ششم - پلاک 7

۶۶۸۷۴۲۸ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۳۱۰۱۳۸۶

dr_abbasi20@yahoo.com

پزشک متخصص بیماریهای عفونی (۲۰۹۲۸)

مجتبی رستمی

اصفهان - اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - مجتمع مریم

۲۳۳۶۱۲۸ (۰۳۱۱) 

اصفهان - بیمارستان الزهرا ( س ) - بخش عفونی بزرگسالان

۶۲۵۵۵۵۵ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۴۲۶۴۱

m_rostami@mui.ac.ir