تعداد موارد یافت شده ۸۶۴۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Radmehr - Hasan - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

حسن رادمهر

تهران - تهران - خیابان سیدجمال الدین - خیابان 17 - شماره 8 - واحد18

۸۷۲۲۵۴۰ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۲۵۳۴۰۶

Bigdelian - Hamid - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

حمید بیگ دلیان

اصفهان - اصفهان - خیابان گلزار - خیابان شیخ علی خان - پلاک 139

۲۶۰۲۸۵۹ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۳۰۳۳۷

Dadashi - Yadollah - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

یداله داداشی

تهران - تهران - خیابان آبان - کوچه کیوان - پلاک 22 - طبقه سوم

۸۹۰۶۲۰۲ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۹۶۸۶۸

Gholami Nodeh - Seed Hasan - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

محمدحسن غلامی نوده

تهران -

۹۷۰۰۰۳۱ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۹۶۰۱۲

Zarrabi - Khalil - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص جراحی قلب و عروق

خلیل ضرابی

فارس - شیراز - بیمارستان نمازی

۶۲۶۳۰۵۳ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۲۱۳۲۴۱۷۶