تعداد موارد یافت شده ۹۷۳

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Shiri - Ali - (91737)2.jpg
دندانپزشک جراح عمومی (۹۴۷۳۷)

علی شیری

خوزستان - اهواز - خیابان نادری - نبش خیابان کتانباف جنوبی - مجتمع پزشکی سینا - طبقه 5 - واحد 55

۲۲۳۷۵۳۷ (۰۶۱۱) 

۰۹۱۶۳۰۳۲۲۱۳

drshiry@yahoo.com

Sadeghi Nejad - Ehsan - (87208)02.jpg
دندانپزشک جراح عمومی (۸۷۲۰۸)

احسان صادقی نژاد

البرز - کرج - جهانشیر - خیابان کسری - نبش گلایل - دندانپزشکی کودکان کسری

۳۴۴۸۴۱۷۶ (۲۶) 

کرج - طالقانی شمالی - کوی نسیم - ساختمان زرین - طبقه اول

۳۲۲۶۳۵۹۶ (۰۲۶) 

۰۹۱۲۲۶۸۲۳۱۸

esadeghinejad@gmail.com

Yazdani - Kamran - (105300).gif
دندانپزشک جراح عمومی (۱۰۵۳۰۰)

کامران یزدانی

اصفهان - اصفهان - بلوار کشاورز - بعد از سه را سیمین - ابتدای کوچه قزلباش

۷۷۸۹۹۲۳ (۰۳۱۱) 

اصفهان - خیابان حکیم نظامی - ابتدای خیابان محتشم کاشانی - مرکز تخصصی دندانپزشکی پارس

۶۲۵۵۶۶۲-۵ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۳۱۷۶۰۵۲

kamran_yazdani@yahoo.com

Hojatipour - Meysam - (107101).jpg
دندانپزشک جراح عمومی (۱۰۷۱۰۱)

میثم حجتی پور

کرمانشاهان - کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - جنب فروشگاه صنایع دستی

۷۲۹۴۹۸۳ (۰۸۳۱) 

۰۹۱۲۱۵۹۴۳۴۷

meysam_hojatipour@yahoo.com

Hashemi - Seed Manouchehr - (75398).jpg
دندانپزشک جراح عمومی (۷۵۳۹۸)

سید منوچهر هاشمی

تهران - تهران - خیابان شریعتی - خیابان دولت - تقاطع کاوه - ساختمان پزشکان کاوه - ورودی 2 - طبقه 2 - واحد 8

۲۲۷۶۳۷۱۵ (۰۲۱) 

۰۹۳۷۲۷۱۱۱۲۲

info@drhashemi.ir