تعداد موارد یافت شده ۸۶۴۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Fathi - Mehrdad - (34399).jpg
پزشک عمومی (۳۴۳۹۹)

مهرداد فتحی

خراسان رضوی - بجنورد - میدان شهید - طبقه فوقانی داروخانه دکتر علیزاده

۲۲۲۷۶۰۰ (۰۵۸۴) 

۰۹۱۵۱۸۴۰۴۹۶

dr34399@yahoo.com

Jalilvand - Hamid - (87525).jpg
پزشک عمومی (۸۷۵۲۵)

حمید جلیلوند

همدان - نهاوند - بهداری ناجا

۳۲۳۲۴۴۲ (۰۸۵۲) 

۳۲۳۰۹۱۶ (۰۸۵۲) 

۰۹۱۸۸۵۲۰۶۵۹

drhamid.jalilvand@gmail.com

Hojatipour - Meysam - (107101).jpg
دندانپزشک جراح عمومی (۱۰۷۱۰۱)

میثم حجتی پور

کرمانشاهان - کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - جنب فروشگاه صنایع دستی

۷۲۹۴۹۸۳ (۰۸۳۱) 

۰۹۱۲۱۵۹۴۳۴۷

meysam_hojatipour@yahoo.com

Asadi Farajloo - Omid - (114323).jpg
پزشک عمومی (۱۱۴۳۲۳)

امید اسدی فرجلو

سیستان و بلوچستان - زاهدان - بیمارستان پیامبر اعظم

۳۴۱۴۹۲۸ (۰۵۴۱) 

زاهدان - بیمارستان نبی اکرم

۳۲۳۵۲۳۷ (۰۵۴۱) 

۰۹۱۵۹۳۹۲۷۳۰

omidaq@gmail.com

Hashemi - Seedjalal - (31204).jpg
پزشک متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه (۳۱۲۰۴)

سید جلال هاشمی

اصفهان - اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶۲۴۹۰۳۳-۶ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۱۱۹۸۳۴۱

j_hashemi@med.mui.ac.ir