تعداد موارد یافت شده ۱۰۲۰

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص اطفال

ابوالفضل آسایی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - بیمارستان کودکان تهران - پلاک 31

۶۴۰۴۱۴۷ (۰۲۱) 

پزشک فوق تخصص قلب اطفال

حسین آذرنیک

تهران - تهران - میدان ونک - خیابان ولیعصر - جنب خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهید رجایی

۲۱۹۲۱-۹ (۰۲۱) 

پزشک فوق تخصص قلب اطفال

مهشید اجاقی حقیقی

تهران - تهران - میدان ونک - خیابان ولیعصر - جنب خیابان نیایش - بیمارستان قلب شهید رجایی

۲۱۹۲۱-۹ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اطفال

حسن اتوکش

تهران - تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - بعداز خیابان نفت شمالی - بیمارستان کودکان علی اصغر

۲۲۲۲۰۴۱-۵ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اطفال

ناصر یزدی ندوشنی

تهران - تهران - خیابان انقلاب - بین چهارراه کالج و ولیعصر - پلاک 849

۶۴۰۸۸۵۵ (۰۲۱)