تعداد موارد یافت شده ۸۶۴۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Rastkhaneh - Mohammad - (74921).jpg
پزشک عمومی (۷۴۹۲۱)

محمد راست خانه

کردستان - مریوان - میدان - شهید فهمیده - ابتدای خیابان شهید دستغیب - درمانگاه شهید مرادی

۳۲۴۲۲۴۰ (۰۸۷۵) 

۰۹۱۸۸۷۴۷۴۹۰

zreabar@yahoo.com

Ghasemian Mobarhan - Afshin - (1915).jpg
دامپزشک عمومی (۱۹۱۵)

افشین قاسمیان مبرهن

تهران - تهران - شریعتی - بالاتراز پل رومی - کوچه میترا - پلاک 2002 - کلینیک دامپزشکی بارسین

۲۲۲۴۰۷۹۹ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۲۰۴۶۸

barsinvetclinic@yahoo.com

Yazdani - Kamran - (105300).gif
دندانپزشک جراح عمومی (۱۰۵۳۰۰)

کامران یزدانی

اصفهان - اصفهان - بلوار کشاورز - بعد از سه را سیمین - ابتدای کوچه قزلباش

۷۷۸۹۹۲۳ (۰۳۱۱) 

اصفهان - خیابان حکیم نظامی - ابتدای خیابان محتشم کاشانی - مرکز تخصصی دندانپزشکی پارس

۶۲۵۵۶۶۲-۵ (۰۳۱۱) 

۰۹۱۳۳۱۷۶۰۵۲

kamran_yazdani@yahoo.com

Miri - Seed Mohammad - (105094).jpg
پزشک عمومی (۱۰۵۰۹۴)

سیدمحمد میری

تهران - تهران - بیمارستان بقیه اله

۸۸۰۳۳۱۲۰ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۳۰۶۲۴۹۶

drmiri@gmail.com

Khezri - Hasan - (107).jpg
دکترای بینایی سنجی ( اپتومتری ) (۱۰۷)

حسن خضری

آذربایجان شرقی - تبریز - میدان پنجم مرداد ( بلوار علوی ) - مرکز آموزشی و درمانی چشم پزشکی علوی

۲۶۶۳۹۳۵-۸ (۰۴۱۱) 

۶۶۸۲۳۱۲ (۰۴۱۱) 

۰۹۱۴۳۱۳۷۱۳۵

h_khezri@hotmail.com