تعداد موارد یافت شده ۱۵۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Izadfar - Mehran - (88566) 02.JPG
پزشک عمومی (۸۸۵۶۶)

مهران ایزدفر

گلستان - گرگان - عدالت 12 - پلاک 2

۲۲۲۴۵۶۵ (۰۱۷۱) 

۰۹۱۲۱۹۸۸۰۴۴

dr_izadfar@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی گوارش (۲۸۰۰۹)

علیرضا مجریان

گلستان - گرگان - خیابان ولیعصر - کوچه عدالت یکم - پلاک 6

۲۲۳۲۷۲۷ (۰۱۷۱) 

گرگان - بیمارستان 5 آذر

۲۲۲۰۵۶۱ (۰۱۷۱) 

۰۹۱۱۱۷۱۷۷۶۰

alirezamodjrian@yahoo.it

پزشک عمومی (۸۷۹۰۳)

شیما تاجیک

گلستان - کوی گلها - بلوار نسترن - پلاک 347

۳۳۵۰۱۷۶ (۰۱۷۱) 

۰۹۱۲۳۳۳۱۶۷۵

shima_1354@yahoo.com

پزشک عمومی (۶۴۴۵۲)

احمد معصومی خلیل آباد

گلستان - گنبد - خیابان ملت - کوچه 23 - پلاک 4 - کدپستی 9719-43467

۳۴۷۳۱ (۰۱۷۲) 

گنبد - خیابان دلگشا شمالی - کوچه 38 - پلاک 21

۲۶۰۴۲ (۰۱۷۲) 

۰۹۱۱۳۷۴۱۳۲۹

amasoumi2000@yahoo.com

دندانپزشک جراح عمومی (۵۲۶۵۳)

رحیم بردی کر

گلستان - گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شمالی - چهارراه دارایی

۲۲۹۳۳۲۵ (۰۱۷۲) 

۰۹۱۱۳۷۶۰۸۷۲

Rahimbk2000@yahoo.com