سر درد در محيط كار

 دلايل سردرد در محيط كار

   
سردرد يكي از شايعترين مشكلاتي است كه هنگام كار زياد اتفاق مي‌افتد. اما ممكن است دلايل محيطي زيادي وجود داشته باشد كه افراد حين كار دچار سردرد شوند.
سردرد مي‌تواند يك مانع بزرگ براي انجام كار باشد. بيش از ۱۸ ميليون از روزهاي كاري هرساله به خاطر ميگرن از دست مي‌رود.
نوع ضعيف سردرد مي‌تواند سبب علايم شديد به مدت سه روز شده و انواعي از سردردهاي شديد باعث تضعيف تمركز مي‌شوند و انجام كارها را غيرممكن مي‌سازند. در موارد شديدتر، سردرد مي‌تواند مانع پيشرفت و موفقيت در كارها شود.
بسياري كارفرمايان از اينكه كارمندانشان بر سر كارشان حاضر نيستند نگران مي‌شوند. در حاليكه افرادي كه به طور كلي سردرد را تجربه مي‌كنند مي‌ترسند كه از كار غيبت كنند و يا وضعيت‌هايي هنگام كار پيش بيايد كه مجبور به شديدتر شدن سردردشان شود.
   دلايل سردرد در محيط كار
• استرس، نگراني، تنش و اضطراب در مورد حجم زياد كاري و قوانين و تقاضاهاي شغلي (نگراني در مورد افراد خانواده)
• بحث با همكاران و يا متقاضيان
• محيط كاري ناراحت ، گرم، شلوغ ، خشك و يا جو پر از دود، نور ضعيف، ميز ناراحت و فشار به نخاع و گردن
• استفاده طولاني مدت از كامپيوتر (سردردها گاهي به دنبال سندرم ديدن كامپيوتر ايجاد مي‌شوند)
• انجام يك كار در ساعات متوالي و طولاني و بدون وقفه
• نداشتن استراحت ناكافي و يا عدم خوردن نهار
• نداشتن استراحت كافي هنگام شب. (اين براي افرادي است كه در شب كار مي‌كنند)
• نوشيدن الكل زياد.

<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي