سازگاري با استرس

 سازگاري با استرس
 چه بايد كرد؟
 تبادلات
 دلايل استرس
 تغيير رفتار
 تغييرات سازماني براي كاهش استرس
 تغيير شيوه زندگي
 آيا رژيم غذايي‌تان سالم است؟
 نكات مهم

   سازگاري با استرس
بسياري از افرادي كه در محيط كار خود احساس استرس دارند و براي انجام كارشان ناتوان هستند، اغلب خودشان را قانع مي‌كنند كه استرس‌ بخشي از شغل آنهاست و بايد با آن سازگار شوند.
   چه بايد كرد؟
بعضي از افراد مي‌ترسند اگر در محيط كار شكايت كنند و يا سعي كنند تا چيزهاي اطرافشان را تغيير دهند ممكن است كارشان را از دست بدهند. بنابراين تعدادي از افراد در مورد سلامتي و زندگي خانوادگي خود در كشاكش هستند.
اما روش‌هاي زيادي وجود دارد كه شما مي‌توانيد استرس كاري خود را كم كنيد و آن را تحت كنترل خود درآوريد. اگرچه ممكن است شما نياز به حمايت و كمك خواهيد داشت. موارد زير به كاهش استرس در شما كمك مي‌كند:
• شيوه تفكر خود را عوض كنيد.
• رفتار خود را تغيير دهيد.
• شيوه زندگي خود را تغيير دهيد.
   تبادلات
مهمترين نكته در تغيير شيوه تفكر قطع احساس استرس و اطمينان از نياز به تغيير است. استرس باعث vicious چرخه است كه توانايي تفكر صحيح و واضح را از شما گرفته و باعث مي‌شود كه شما نتوانيد حتي در مورد چيزهايي كه منجر به ايجاد استرس در شما مي‌شود فكر كنيد. سعي كنيد در مورد شغل خود afresh در مورد اينكه چه چيزي باعث ايجاد در شما مي‌شود فكر كنيد و از خود بپرسيد آيا من بايد اين كار سخت را انجام دهم؟ با قوانين غيرضروري كه يا خود و يا ديگران تنظيم كرده‌اند مبارزه كنيد و سعي كنيد در حل مشكلات خود انعطاف‌پذيرتر باشيد. اگر نمي‌دانيد كه چرا احساس استرس مي‌كنيد براي خود يك دفترچه يادداشت روزانه تنظيم كنيد.

يك تصوير واضح در ذهن خود در مورد مزاياي كار خود رسم كنيد
اهداف خود را از آنچه از شغل خود انتظار داريد رسم كنيد. فكر كنيد و ببينيد آيا شغل شما با اهداف شما يكي است يا خير. در اين مورد با خود صادق باشيد. اگر جواب شما منفي بود ممكن است لازم باشد كه در مورد تغيير آن فكر كنيد. در مورد روش‌هايي كه مي‌توانيد با زمان‌هايي كه تحت فشار هستيد با مسئوليت‌هايتان و تغييرات كه بايد با آنها سازگاري پيدا كنيد فكر كنيد.
شايد لازم باشد تا شيوه‌هاي جديدي را براي از بين بردن چيزهايي كه باعث سراسيمگي شما مي‌شود ياد بگيريد.
   دلايل استرس
قدم اول براي سازگاري با استرس شناخت چيزهايي است كه باعث استرس مي‌شود. موارد زير دلايل شايع استرس‌هاي وابسته به كار است:
• داشتن كار زياد و يا داشتن كار خيلي كم
• عدم تواني در كنترل چيزهايي كه براي شما مهم است.
• عجله داشتن در يك كار در مدت زمان كوتاه و فشرده
• احساس تحت فشار بودن در كار
• تقاضاهاي زياد از سوي خريداران
• دلسردي و ناخرسندي از قوانين و كارهاي روزمره در محيط كار
• دريافت حقوق ناكافي
• مشكل داشتن با همكاران
• بيماري و يا وضعيت كاري نامطلوب
• ساعات كاري نامعلوم و مشكلات زندگي خانوادگي
   تغيير رفتار
قدم ضروري ديگر در مقابله با استرس محيط كار توقف رفتار كردن مثل يك قرباني و شروع انجام رفتارهاي مثبت است. روش‌هاي مفيد شامل:
• يك شبكه حمايتي از همكارانتان بسازيد كه بتوانيد با آنها در مورد نگراني‌هاي خود صحبت كنيد افرادي كه بتوانند به شما كمك كنند و عكس‌العمل نشان دهند.
• با نماينده گروه خود صحبت كنيد. آنها ممكن است بتوانند در مورد تغيير شغل به شما كمك كنند.
• روش‌هاي مديريت زمان را بياموزيد.
• روش‌هاي فيزيكي كه باعث كمك در كنترل علايم استرس در شما مي‌شود را بياموزيد مثل روش‌هاي آرامسازي
• رسم‌ها و عادت‌ها و يا رفتارهاي سازماني را تغيير دهيد. اينها براي يك فرد سخت است مخصوصاً براي فردي كه احساس استرس‌ها دارد اما شما بايد بخواهيد كه اين كار را انجام دهيد. شما مي‌توانيد در ميان دوستان خود را از نظر استرس بررسي كنيد.

شما همچنين مي‌توانيد همكاران گروه خود و يا سازمان خود را براي انجام تغييرات تشويق كنيد.
   تغييرات سازماني براي كاهش استرس
• محيط كار و وضعيت كار خود را بهتر كنيد.
• قوانين كاري و مسئوليت‌هاي خود را واضحاً مشخص كنيد.
• مطمئن شويد كه
• شغل‌هايي را ايجاد كنيد كه فرصت و عامل تحركي براي كاركنان ايجاد كند تا از مهارت‌هايشان در محيط كار استفاده كنند.
• به كاركنان فرصت دهيد تا در تصميمات كه روي شغل آنها تأثير دارد شركت كنند.
• مطمئن شويد كه يك ارتباط خوب بين همه كاركنان محل كارتان برقرار است.
• ساعات كاري را طوري تنظيم كنيد كه به كاركنان اجازه دهد كه يك تعادل ميان زندگي در خانه و محل كار خود برقرار كنند.
   تغيير شيوه زندگي
شيوه زندگي ناسالم استرس را بيشتر مي‌كند. مورد رژيم غذايي خود، عادت‌ها و محيط كار خود فكر كنيد.
• آيا روزتان را بعد از استراحت خوب شروع كرده‌ايد؟ اگرنه، در مورد روش‌ها و يا عاداتي كه خوابتان را بهتر مي‌كند و يا باعث كيفيت بهتر خواب شما مي‌شود فكر كنيد.
• آيا يك صبحانه مقوي براي انرژي گرفتن مي‌خوريد؟ حتماً صبحانه بخوريد بدون خوردن صبحانه فعاليت‌هاي فيزيكي و ذهني‌تان به خوبي پيش نمي‌رود.
• آيا هميشه دير به سر كار خود مي‌رسيد؟ چرا عادات صبحگاهي خود را طوري تنظيم نمي‌كنيد كه با آرامش به سر كار خود برويد؟ شب قبل همه چيز را آماده كنيد. خانه را كمي زودتر ترك كنيد و روش‌هاي براي زود رسيدن به محل كار خود پيدا كنيد.
• آيا در محيط كارتان چيزهايي وجود دارد كه استرس شما را زياد مي‌كند؟ مثل شلوغي، كمبود جا و يا سروصداي زياد، آلودگي و كثيفي؟ با همكاران خود صحبت كنيد و يك راه براي حل مشكلات خود پيدا كنيد.
• آيا در طي روز نياز به چاي و يا سيگار كشيدن داريد؟

ممكن است اين چيزها كمك كننده باشد اما معمولاً باعث نمي‌شوند فرد احساس سلامتي كند. خوردن كافئين و چاي را كم كنيد و سعي كنيد مصرف الكل و سيگار را كم كنيد.
   آيا رژيم غذايي‌تان سالم است؟
يك رژيم غذايي سالم و متعادل براي كاهش استرس بسيار ضروري است. خوردن نهار سنگين مي‌تواند كار اين فرد را كم كند. چرا ساعت نهاري خود را به جاي بودن در رستوران محيط كار در بيرون سپري نمي‌كنيد. آيا يك برنامه هفتگي منظم براي آرامش خود داريد؟
ورزش كنيد. برنامه‌هاي تلويزيون‌ها را ببينيد و هركاري را انجام دهيد كه براي شما استرس ايجاد نكند.
   نكات مهم
• شما مي‌توانيد استرس محيط كار خود را كم كنيد. مثبت فكر كنيد و به توانايي‌هاي خود را باور كنيد.
• بياموزيد كه چگونه علايم فيزيكي را كنترل كنيد. آموختن روش‌هاي آرام‌سازي در محيط كار و حتي در زندگي بسيار مهم هستند.
• براي كمك خواستن از ديگران خجالت نكشيد.

<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي