استرس در خانه

 آيا در خانه استرس داريد؟
 دفتر يادداشت روزانه استرس
 نكات برتر

   آيا در خانه استرس داريد؟
بسياري از افراد در محيط كار استرس دارند. در نتيجه در خانه احساسات خود را سركوب مي‌كنند. مثل زماني كه همسرتان در گوشه‌اي از اتاق مخصوص گذراندن وقت خويش است و يا زماني كه تمايلي به انجام فعاليت‌هاي جنسي ندارد. شما بايد بتوانيد چيزها و يا افرادي را كه موجب ايجاد استرس و تأثيرات بر روي شما مي‌شوند را بشناسيد. يك دفترچه يادداشت روزانه براي خود تهيه كنيد و به مدت ۲ تا ۴ هفته مواردي را كه موجب استرس در شما مي‌شود يادداشت نماييد.
   دفتر يادداشت روزانه استرس
اگر شما احساس مي‌كنيد كه استرس شغلي شما زياد است حتماً دفترچه‌اي براي يادداشت آن تهيه كنيد. هر روز يادداشتي از موارد زير تهيه كنيد:
• چه وظيفه و يا ملاقات‌هايي را بايد هنگام كار انجام دهيد.
• آيا روز خود را با رضايت و خوش‌بيني آغاز كرده‌ايد و يا با بيم و هراس به سر كار خود رفته‌ايد؟
• آيا زمان‌هايي بوده است كه خلق شما تغيير كند؟
• آيا كارها و يا افرادي هستند كه دلتان مي‌خواهد از آنها دوري گزينيد؟
• آيا بعضي اوقات احساس ناخوشايندي دارند.
• آيا مجبور هستيد به سؤالات زيادي پاسخ دهيد.
• آيا از اين كه شغل خود را از دست بدهيد مي‌ترسيد؟
• آيا روز خود را با اين فكر كه آيا پيشرفتي در كار كرده‌ايد به پايان مي‌بريد؟
• آيا قبل از اينكه كارتان را تمام كنيد محيط كار خود را ترك مي‌كنيد و در خانه در مورد آن مشغوليت ذهني داريد؟
   
آيا در محيط كار بيش از توانايي‌هايتان از شما انتظار دارند؟ مثلاً در مدت زمان كوتاه‌تر مسئوليت‌هاي بيشتري از شما مي‌خواهند؟
آيا براي پيشرفت فشاري وجود دارد كه باعث عدم راحتي شما مي‌شود؟
و آيا يك تهديد ممتد در محيط كار وجود دارد طوري كه ممكن است از محيط كار خود اخراج شويد؟
   نكات برتر
• ياد بگيريد كه چگونه اثرات فيزيكي استرس را بشناسيد.
• سعي كنيد در محيط كار استرس نداشته باشيد. قبل از اينكه استرس واقعاً شما را بيمار كند جلوي آن را بگيريد.
• توجه كنيد كه استرس كار خود را به زندگي شخصي‌تان وارد نكنيد.
• اگر فكر مي‌كنيد كه استرس شغلي شما دائمي است براي تغيير دادن شغل هرگز دير نيست
   
در مورد روابط خود در محيط كار فكر كنيد. آيا در محيط كارتان افرادي وجود دارند كه به نظر مي‌رسد شغل شما را برايتان سخت نشان مي‌دهند. آيا كار كردن با اين افراد برايتان مشكل است. در مورد روابط خود خارج از محيط كار فكر كنيد. آيا شغل شما روي تعادل زندگي خانوادگي‌تان اثر دارد.

<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي