تعداد موارد یافت شده ۱۷۱

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

سیدمحمدعلی قریشی زاده

آذربایجان شرقی - تبریز - تقاطع باغشمال - ابتدای خیابان 17 شهریور جدید

۵۵۳۹۵۷۹ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

حبیب کارنبخش زاده

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور - ساختمان پزشکان - طبقه 3

۵۵۶۱۴۱۹ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

ایرج لطفی نیا

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور - مرکز آموزش درمانی اسدآبادی

۲۸۰۷۲۶۳ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

سعید میاندوآبچی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان راه آهن - بیمارستان محلاتی

۴۴۴۰۸۱ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

یونس نابدل

آذربایجان شرقی - تبریز - تقاطع خیابان طالقانی و خیابان 17 شهریور - ساختمان آذرفاکا - شماره 197

۵۵۶۹۷۶۲ (۰۴۱۱)