تعداد موارد یافت شده ۱۷۱

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

فاطمه رنجبرکوچک سرائی

آذربایجان شرقی - تبریز - تقاطع خیابان طالقانی و خیابان 17 شهریور - ساختمان آذرفوکا - شماره 197

۵۵۶۹۷۶۲ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

فیروز صالح پور

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی آزمایشگاه مهر

۵۵۶۴۱۷۷ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

مهدی ظاهری

آذربایجان شرقی - تبریز - انتهای خیابان آبرسانی - چهارراه عباسی - جنب ساختمان خزر

۲۸۸۱۰۷۸ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

علی فخاری

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان بهار - کلینیک اسدآبادی

۲۸۰۷۲۶۳ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص مغز و اعصاب ( نورولوژی )

اکبر فرزان نیا

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان شریهتی شمالی - کوچه پستخانه قدیم - طبقه 2

۵۵۵۶۴۴۷ (۰۴۱۱)