تعداد موارد یافت شده ۲۴۳

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

سرور آرمان

تهران - تهران - خیابان نظام آباد - خیابان مدنی - بیمارستان امام حسین

۷۵۵۸۷۴۸ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

عسگر ابوالفضلی

تهران - تهران - خیابان رسالت - 300 متری شرق پل سیدخندان - پلاک 76 - مجتمع پزشکی شرق - طبقه 2

۸۶۴۵۰۲ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

منوچهر احمدی

تهران - تهران - خیابان توحید - نبش خیابان فرصت

۹۲۶۵۸۲ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

عبدالرئوف ادیب زاده

تهران - تهران - خیابان جمهوری - جنب بیمارستان نجمیه

۶۷۷۰۷۱ (۰۲۱) 

پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

بیژن اعظم زنگنه

تهران - تهران - خیابان نظام آباد - خیابان مدنی - بیمارستان امام حسین

۷۵۵۸۰۰۱-۴ (۰۲۱)