تعداد موارد یافت شده ۴۴۰۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Fazel - Hoshang - (8070) 02.JPG
دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی (۸۰۷۰)

هوشنگ فاضل

تهران - تهران - خیابان آفریقا - خیابان ناهید شرقی - ساختمان آناهید - پلاک 17

۲۰۵۳۷۲۰ (۰۲۱) 

تهران - شهرک غرب - خیابان ایران زمین - خیابان ششم - نبش خیابان گذردی 458

۰۹۱۲۳۱۳۸۰۹۵

hooshangfazel@hotmail.com

Sarbazi - Mohammad Reza - (42010) 02.jpg
پزشک متخصص بیماریهای عفونی (۴۲۰۱۰)

محمدرضا سربازی

تهران - تهران - دانشگاه علوم پرشکی شهید بهشتی - گروه کنترل بیماریها

۸۴۱۸۴۴۴ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۸۸۹۴۸۵

sarbazi@hotmail.com

Kolahi - Ali Asghar - (51777) 2.jpg
پزشک متخصص پزشکی اجتماعی (۵۱۷۷۷)

علی اصغر کلاهی

تهران - تهران - اوین - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی

۲۳۸۷۲۵۶۷ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۳۴۰۵۴۱

kolahii@gmail.com

Sheikh Azadi - Ardeshir - (43545).jpg
پزشک متخصص پزشکی قانونی (۴۳۵۴۵)

اردشیر شیخ آزادی

تهران - تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - نبش کوچه گلها - اداره کل پزشکی قانونی استان تهران - دفتر مدیر کل

۴۲۱۱۹۹۸ (۰۲۱) 

تهران - خیابان جیحون - تقاطع مالک اشتر - پلاک 210

۶۸۸۰۸۶۶ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۱۰۵۳۵۹۰

dr_sheikh10@yahoo.com

Yousefi - Alireza - (73961).jpg
پزشک عمومی (۷۳۹۶۱)

علیرضا یوسفی

تهران - تهران - شهرک ژاندارمری - خیابان ابراهیمی - شماره 816

۴۲۳۶۴۵۴ (۰۲۱) 

تهران - سعادت آباد - شماره 10

۷۵۳۳۳۴۰ (۰۲۱) 

۰۹۳۲۹۳۰۶۲۶۴

alirezayousefi_md@hotmail.com