تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
دندانپزشک جراح عمومی

خالد کریمی

کردستان - سنندج - میدان انقلاب - طبقه فوقانی داروخانه ملی

۲۲۶۵۹۵۱ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

رحمان معزی

کردستان - سنندج - سه راه نمکی - کوچه تکیه شیخ عبداله کوسه

۳۲۳۲۸۹۵ (۰۸۷۱) 

دندانپزشک جراح عمومی

 میلانی

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - روبروی سه راه نمکی - جنب بان مرکزی

۲۲۵۴۸۶۶ (۰۸۷۱) 

کارشناس مامایی

سعیده ذکری

کردستان - سنندج - خیابان شهدا - پاساژ عزتی

۲۲۲۱۴۴۷ (۰۸۷۱) 

پزشک متخصص جراحی عمومی

ناهید صوفی

کردستان - سنندج - خیابان فردوسی - نرسیده به سه راه نمکی

۳۲۳۵۰۱۰ (۰۸۷۱)