تعداد موارد یافت شده ۲۹۴

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
دندانپزشک جراح عمومی (۹۱۷۳۶)

ابراهیم شاکر

فارس - شیراز - بلوار زرگری

۶۲۹۲۰۹۲ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۳۹۲۳۰۶

shakerebi@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی گوارش (۵۳۸۹)

فرهنگ رسایی

فارس - شیراز - خیابان قصرالدشت - کوچه ابطحی ( 61 ) - پلاک 88

۶۲۶۸۴۶۵ (۰۷۱۱) 

شیراز - خیابان زند - کوچه مدرسه شهید مطهری - جنب بانک ملی کوثر - ساختمان زرمهر - طبقه همکف

۲۳۵۷۴۹۹ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۱۶۰۶۲۶

drfarhang5389@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۳۶۰۳۹)

داریوش ریزه وند

فارس - شیراز - صندوق پستی 713453441

۵۶۲۳۶۸۸ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۱۱۴۰۳۶۴

farfallahi@yahoo.com

پزشک عمومی (۴۸۴۲۹)

عباس مهدوی

فارس - شیراز - خیابان زرهی - کوی شبان - خیابان حامدی 11 - ساختمان سبلان

۸۲۱۲۱۹۱ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۱۴۲۴۷۰

sepehrm0@yahoo.com

پزشک عمومی (۲۷۱۴۱)

محسن عرفان منش

فارس - شیراز - بلوار ستارخان - اول خیابان 12 متری نمازی - کدپستی 43153-71847

۶۲۶۴۳۹۹ (۰۷۱۱) 

۶۲۶۸۴۱۷ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۱۵۹۹۴۷

erfanmaneshmd@yahoo.com